Ægtepagt

Hvorfor oprette ægtepagt?

Ægtepagt er en aftale mellem ægtefæller som kan oprettes, hvis I ønsker at der skal være særeje i jeres ægteskab. Særejet kan være for hele formuen eller bare enkelte aktiver.

Der er mange årsager til, at nogle vælger at oprette en ægtepagt før de bliver gift, eller undervejs i deres ægteskab. En af årsagerne kan være, at I ikke skal dele jeres formue ved skilsmisse og dermed undgår ubehagelige overraskelser. Det har særlig betydning, hvis din ægtefælle har stor gæld og I skal skilles. Med en ægtepagt undgår du også, at din ægtefælles kreditorer får en del af din formue, hvis din ægtefælle dør først.

En anden årsag kan være, at du og din ægtefælle har hver jeres børn, og I ønsker at tage hensyn til det ved både testamente og ægtepagt.

Måske ønsker du og din ægtefælle, at jeres pensioner skal deles i tilfælde af skilsmisse.

Det kan også være, at du og din ægtefælle har meget forskellige økonomiske forhold, og ikke ønsker at være økonomisk afhængig af hinanden. Måske er der én af jer, som driver virksomhed med andre.

Hvis du og din ægtefælle forventer at modtage arv eller gaver fra forældre, kan det være at I ikke synes at det skal deles ved skilsmisse, men måske gerne ved død.

Hvordan oprettes ægtepagt?

Hvis du og din (kommende) ægtefælle ønsker at oprette en ægtepagt drøfter vi først jeres ønsker enten på telefon eller på møde på vores kontor. Bagefter sender vi ægtepagten til jeres gennemgang. Når ægtepagten er klar, sørger vi for at I kan underskrive med NemID. Efter jeres underskrift indsender vi ægtepagten til Tinglysning. Ægtepagten er først gyldig, når den er tinglyst af Tinglysningsretten.

Kontakt os hvis du har brug for rådgivning om ægtepagt.