Testamente for Ægtefæller

Testamente for ægtefæller med børn eller uden børn

Hvis du ikke har oprettet testamente arver din ægtefælle halvdelen af arven efter dig og dine børn arver den anden halvdel tilsammen. Hvis du ikke har børn, børnebørn m.v., arver din ægtefælle hele arven efter dig. Hvis du og din ægtefælle har formuefællesskab i jeres ægteskab (dvs ikke har særeje) og I ikke har oprettet testamente, modtager din ægtefælle ¾ af hele jeres fælles formue.

Vi anbefaler at du opretter testamente, hvis du gerne vil sikre din ægtefælle mere, eller hvis du ønsker en anden fordeling af arven. Hvis du har børn fra tidligere ægteskab, vil du måske gerne tage hensyn til det ved fordeling af arv. Du kan frit bestemme over ¾ af arven efter dig.

Indtil dine børn er fyldt 18 år, vil arven være bundet i en godkendt forvaltningsafdeling i bank. Arven vil blive udbetalt til barnet når det bliver 18 år. Mange unge mennesker kan have svært ved at administrere en arv i så ung en alder. Vi anbefaler derfor, at du overvejer om arven bør båndlægges til dine børn er fyldt fx 25 år. Dermed vil børnene kunne få glæde af arven på et senere tidspunkt, måske til køb af bolig.

Arven til dine børn vil være deres delingsformue, og det betyder at hvis de senere bliver skilt, skal dit barn dele sin arv med sin ægtefælle ved skilsmissen. Vi anbefaler derfor, at du opretter testamente, så du kan bestemme at arven skal være børnenes særeje. Dine børn kan stadig selv bestemme hvordan de vil bruge arven.

Hvis du vil undgå uenigheder i familien om arv, kan du bestemme hvordan dødsboet efter dig skal håndteres. Det gør det nemmere for arvingerne, hvis du hjælper dem med at bestemme.

Det er din private beslutning, om du ønsker at oprette testamente. Du behøver ikke at fortælle nogen om dit testamente.

Se mere om Testamente