Testamente for Samlevende

Testamente for Samlevende med børn eller uden børn

I arveloven er der ikke en automatisk arveret mellem samlevende. Det betyder, at din samlever kun arver efter dig, hvis du opretter et testamente. Det gælder uanset om I har børn sammen eller ikke. Rigtig mange tror, at der er arveret, men det er der ikke. Vi anbefaler derfor, at du opretter et testamente, så din samlever får arv efter dig.

Hvis du lever i en familie med dine, mine og fælles børn, har du måske et ønske om, at børnene skal stilles lige eller at der skal tages andre hensyn. Det kan du bestemme i et testamente, og vi anbefaler at du får rådgivning og opretter testamente.

Indtil dine børn er fyldt 18 år, vil arven være bundet i en godkendt forvaltningsafdeling i bank. Arven vil blive udbetalt til barnet når det bliver 18 år. Mange unge mennesker kan have svært ved at administrere en arv i så ung en alder. Vi anbefaler derfor, at du overvejer om arven skal båndlægges til dine børn er fyldt fx 25 år. Så vil børnene kunne få glæde af arven på et senere tidspunkt, måske til køb af bolig.

Hvis dine børn er gift eller senere bliver gift, skal arven til dine børn deles med deres ægtefælle, hvis barnet senere bliver skilt. Vi anbefaler derfor, at du opretter testamente og bestemmer, at arven skal være børnenes særeje. Dine børn kan stadig selv bestemme hvordan de vil bruge arven.

Hvis du vil undgå uenigheder i familien om arv, kan du bestemme hvordan dødsboet efter dig skal håndteres. Det gør det nemmere for arvingerne, hvis du hjælper dem med at bestemme.

Det er din private beslutning, om du ønsker at oprette testamente. Du behøver ikke at fortælle nogen om dit testamente.

Se mere om Testamente