Testamente for Singler

Testamente for Singler med børn eller uden børn

Hvis du ikke har oprettet testamente, arver dine børn efter dig – det fremgår af arveloven.

Indtil dine børn er fyldt 18 år, vil arven være bundet i en godkendt forvaltningsafdeling i bank. Arven vil blive udbetalt til barnet når det bliver 18 år. Mange unge mennesker kan have svært ved at administrere en arv i så ung en alder. Du kan overveje om arven bør båndlægges til dine børn er fyldt fx 25 år i et testamente. Dermed vil børnene kunne få glæde af arven på et senere tidspunkt, måske til køb af bolig.

Arven til dine børn vil være deres delingsformue, og det betyder at hvis eller når de bliver gift og eventuelt skilt senere, skal dit barn dele sin arv med sin ægtefælle ved skilsmissen. Vi anbefaler derfor, at du opretter testamente, så du kan bestemme at arven skal være børnenes særeje. Om dit barn bruger arven til glæde for sin familie er helt op til dit barn, det er alene en mulighed for dit barn i tilfælde af skilsmisse og hvis arven ikke er brugt.

Hvis du vil undgå uenigheder i familien om arv, kan du bestemme hvordan dødsboet efter dig skal håndteres.

Det er din private beslutning, om du ønsker at oprette testamente. Du behøver ikke at fortælle nogen om dit testamente.

Se mere om Testamente