Testamente

Hvorfor oprette et testamente?

Der er mange fordele ved at oprette testamente. Du kan bestemme hvem der skal arve efter dig og hvor meget. Hvis du har ægtefælle og børn, kan du bestemme over ¾ af arven, resten er tvangsarv for din ægtefælle og børn. Måske vil du gerne sikre, at din ægtefælle arver mere, så huset ikke skal sælges. Hvis du ikke er gift, vil din samlever kun arve, hvis du opretter testamente.

Du kan bestemme, at børnenes arv skal være særeje, så arven ikke skal deles, hvis de senere bliver skilt. Måske vil du gerne båndlægge arven til dine børn er blevet fx 25 år, så de får glæde af arven senere, når de gerne vil købe bolig. Hvis dine børn er under 18 år når du dør, kan du beslutte hvem du ønsker skal tage sig af dine børn.

Du kan hjælpe arvingerne med håndtering af dødsboet, ved at beslutte hvordan dødsboet skal skiftes – det letter usikkerheden for arvingerne, og kan betyde at familien undgår uenigheder om arven.
Du behøver ikke at fortælle nogen, at du har oprettet testamente – det er din private beslutning.

Hvordan opretter jeg et testamente?

Når du har kontaktet os, ringer vi til dig for at drøfte spørgsmål og dine ønsker til testamentet. Bagefter skriver vi dit testamente og sender til din gennemgang. Du modtager testamentet indenfor 2 arbejdsdage. Hvis du ønsker at ændre bestemmelser, retter vi testamentet til. Når testamentet er færdigt, sender vi det til dig på mail eller post, sammen med vejledning til hvordan du underskriver testamentet.

Hvornår er testamentet gyldigt?

Testamentet er først gyldigt, når du har underskrevet det hos Notaren ved den lokale domstol eller når du har underskrevet det foran to vidner. Vi anbefaler altid at du underskriver testamentet foran Notaren ved byretten, fordi der bliver gemt en kopi i register, så testamentet automatisk kommer frem når du er død. Når testamentet er klar, sender vi vejledning til dig, hvordan du underskriver hos Notaren. Alternativt kan du underskrive testamentet foran 2 vitterlighedsvidner, som ikke må være familie eller begunstiget i testamentet. I særlige tilfælde kan der oprettes testamente på anden måde.

Se mere om Testamente for Samlevende med børn eller uden børn
Se mere om Testamente for Ægtefæller med børn eller uden børn
Se mere om Testamente for Single med børn eller uden børn